Boekel

Fietsendiefstallen parkeergarage

Boekel- Tussen 13-11 en 14-11 hebben er meerdere fietsendiefstallen plaatsgevonden in de parkeergarage onder het appartementencomplex aan de Kapelstraat te Boekel. Heeft u iets gezien of gehoord mbt deze diefstallen dan hoort de politie het graag. Mocht dit het geval zijn dan kunt u bellen naar 0900-8844. Mocht u iets willen melden over deze zaak benoem dan...

Waardering mooi initiatief

Boekel- Vogelwerkgroep Boekel en Stichting Natuurcentrum De Specht ontvangen waardering voor mooi initiatief Antoon Vermeer van Vogelwerkgroep Boekel en Rene van Hooff van Stichting Natuurcentrum De Specht namen in Handel de ‘Groen-blauwe handdruk’ in ontvangst. Peter van Dijk, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas reikte de Groen-blauwe handdruk uit: een...

Beperkte gemeenschap van goederen de standaard

Boekel- Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse...

Inbreker steekt bedrijfsbus in brand

Boekel- Op donderdag 26 oktober omstreeks 02:00 uur werd er getracht in te breken in een bedrijfsbus op de Neerbroek te Boekel. Waarschijnlijk was het gereedschap in de bus het doelwit. Dit is niet helemaal volgens plan gegaan, want de bus is vervolgens in brand gestoken door de dader(s). De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie? Bel dan de politie 0900-...

Inbrekers slaan toe in woning

Boekel- Tussen dinsdag 17 oktober 11.00 uur en donderdag 19 oktober 20.30 uur is er ingebroken in een woning aan de Lage Schoense. Heeft u iets opvallends gezien, of meer informatie over deze inbraak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Kenmerk: 2017216708.

Nieuw uurwerk voor kerk

Venhorst- Venhorst en de omgeving zijn even het ‘centrum van Europa’. Er wordt namelijk het ‘European Rural Parliament’ georganiseerd: Vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten en bestuurders uit heel Europa bespreken thema’s waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee geconfronteerd worden. Denk daarbij aan thema’s als; water en...

Bladmanden weer geplaatst

Boekel- Het is weer volop herfst, in de komende weken zullen de medewerkers van onze buitendienst de bladmanden weer gaan plaatsen. Deze gemeentelijke bladmanden worden wekelijks geleegd en staan op vooraf vastgelegde locaties binnen de bebouwde kom. De locaties zijn vastgesteld aan de hand van ervaringen van de afgelopen jaren en bereikbaarheid van de vrachtwagen. We...

Informatieavond gemeente

Boekel- Op 28 september 2017 wordt een openbare thema-/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. Deze avond zal aan de orde komen de technische toelichting op de begroting 2018.