Boekel

Lof Omgevingsplan buitengebied

Boekel- Wethouder Ted van de Loo overhandigde het Omgevingsplan buitengebied Boekel aan Directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen. Dit nieuwe type bestemmingsplan is opgesteld op basis van de Wet ruimtelijke ordening én de Crisis- en herstelwet. Hiermee anticipeert gemeente Boekel op de aankomende Omgevingswet. Het unieke plan is één van de eerste beleidsrijke...

Informateur deelt bevindingen

Boekel- Donderdag 5 april doet Jan Kerkhof verslag als informateur in het proces naar de vorming van een nieuwe coalitie in gemeente Boekel. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur.

Militaire oefening

Boekel- Van 16 tot en met 20 april vindt er een geplande militaire oefening plaats in de gemeente. De oefening vindt plaats in het kader van training in luchtruimbeveiliging. Op diverse locaties in de gemeente verplaatsen militaire wielvoertuigen zich, al dan niet in colonne. Zij gaan mogelijke opstellingen verkennen en inmeten. Deze mogelijke opstellingen worden niet...

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen

Boekel- Op woensdag 21 maart a.s. worden in de Pleinzaal van Nia Domo in Boekel de uitslagen van de op deze dag gehouden gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Vanaf 21.30 uur bent u van harte welkom om uit de eerste hand te vernemen hoe de gemeenteraad de komende 4 jaren zal zijn samengesteld. Deze avond is vanaf 22.00 uur ook te volgen via een rechtstreekse...

Tuinen in het groen

Boekel- Gemeente Boekel heeft zich samen met andere As50+ gemeenten Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en Waterschap Aa en Maas aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de...