Bernheze

Ontmoet het gemeentebestuur

Bernheze- Op 7 oktober 2017 zijn alle inwoners van Bernheze welkom in het gemeentehuis in Heesch. Ontmoet daar het complete gemeentebestuur. Praat met gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Wat zijn hun verschillende taken, hoe ziet hun dagelijks werk eruit? Ontdek hoe een gemeente wordt bestuurd en kom zelf met ideeën! Neem de kinderen vooral mee. Ook voor...

Ontmoetingsavond dementievriendelijk

Ontmoetingsavond dementievriendelijk Bernheze 12 oktober 2017 Woensdag 20 september 2017 We willen Bernheze graag dementievriendelijker maken. Daarom komen we graag in contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers. We organiseren op 12 oktober 2017 in Cultureel Centrum de Pas een informatie- en ontmoetingsavond over leven met dementie. Alle inwoners van Bernheze...

Versnelling transitie veehouderij

Bernheze- De agrarische sector is voor Bernheze een heel belangrijke sector in het buitengebied. Niet alleen de agrarische activiteiten staan centraal, ook landschap, toerisme, recreatie en natuurlijk het woonplezier. Reden genoeg voor de gemeente om ervoor te zorgen dat iedereen gezond, veilig en met plezier kan wonen, werken en verblijven in ons buitengebied...

Nieuwe schetsen Laar

Bernheze- Bent u benieuwd naar de eerste schetsen voor de nieuwe inrichting van de Laar in Nistelrode? U bent op 19 september 2017 van harte welkom op onze informatieavond. We geven dan een korte presentatie en u kunt op de schetsen reageren. We nemen uw mening graag mee in de verdere uitwerking. Schetsontwerp Het gedeelte van Laar tussen Heuvelstraat en Parkstraat krijgt...

Nieuw bomenbeleid

Bernheze- Hoe de gemeente omgaat met haar eigen bomen, maar ook hoe zij bomen van anderen beschermt, ligt vast in een bomenbeleidsplan. Bernheze heeft een nieuw bomenbeleidsplan . Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u? Bomenlijst blijft De gemeente wil zich niet onnodig bemoeien met andermans groen, maar wel zorgen dat de meest waardevolle bomen behouden blijven...

Sjors Sportief en Creatief van start

Bernheze- Alle basisschoolkinderen uit de gemeente Bernheze ontvangen op 1 september weer het Sjorsboekje. Deze gids staat vol sportieve en creatieve activiteiten die leerlingen kennis laten maken met sport en cultuur in de gemeente. Vorig schooljaar schreven er maar liefst 1.500 kinderen in. Vanaf 6 september kunnen zij zich inschrijven via www.sjorssportief.nl ...

Rondleiding opgraving Zwarte Molen

Bernheze- Bent u geïnteresseerd in de opgravingen in het bouwplan Zwarte Molen in Nistelrode? Iedereen is van harte welkom voor een rondleiding op vrijdag 1 september 2017 om 14.00 uur. Waar moet u zijn voor de rondleiding? De opgraving is zowel voor fietsers als automobilisten het beste bereikbaar via de weg Delst. Enkele tientallen meters buiten het bord van de bebouwde...

Boeren, burgers en buitenlui

Bernheze- Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden. Dit jaar zetten de Bernhezer...

Kunstwerk tunnel Loo

Bernheze- Alle gemeenten rond de Maashorst werken aan het verbinden van hun dorpen met het natuurgebied. Onder de noemer van het project Dreven en driften is Bernheze bezig om bij Nistelrode en Heesch routes richting de Maashorst meer herkenbaar te maken en te verfraaien. Bijvoorbeeld door bomen te planten, te zorgen voor meer bloemen in de bermen, voor meubilair en voor...

De Landweer cultuurhistorisch element

Bernheze- De gemeente Bernheze werkt, net als de andere vier Maashorstgemeenten, aan een dynamisch landschap. In het Bomenpark in Heesch is een 65 meter lange landweer gemaakt. Een indrukwekkend element met palen, wallen, greppels en heesters. Een stukje waardevolle geschiedenis in ons unieke landschap tussen de kernen en het natuurgebied. De Landweer, een muur van natuur...