Bernheze

Projecten Energieweverij

Bernheze- Op dinsdag 28 november 2017 kiezen we uit 9 voorstellen 4 projecten die we verder uitwerken. Deze ideeën hebben we bedacht tijdens de inspiratiebijeenkomst op 10 oktober. Helpt u mee om een keuze te maken? Kom dan op 28 november 2017 om 19.00 uur naar de Abdij van Berne. Graag even aanmelden bij Christianne Derikx via c.derikx@bernheze.org . De opbrengst van de...

Kerken openen hun deuren

Bernheze- Op zondag 26 november 2017 is de Brabantse Open Kerkendag, die wordt gecombineerd met een Open Monumentendag Special. Het streven is dat 600 kerken in de provincie Noord-Brabant - protestants en katholiek - die dag hun deuren openen. Het doel van de dag is om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken. De provincie Noord-Brabant is een van de...

Onderzoek veiligheid en leefbaarheid

Bernheze- Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Wat vindt u van de voorzieningen en het onderhoud in uw buurt? Deze vragen en andere stellen wij de komende periode aan 2.500 inwoners van de gemeente Bernheze. Met de uitkomsten van de enquête krijgt de gemeente een goed beeld van de veiligheidssituatie en de leefbaarheid in uw...

Subsidie natuur en landschap

Bernheze- Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf? Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer...

Energieweverij een succes

Bernheze- De EnergieWeverij is een collectief van inwoners dat zich inzet voor duurzame projecten in onze gemeente Bernheze. Tijdens de tweede inspiratieavond kwamen weer veel nieuwe ideeën naar voren voor een duurzamer Bernheze. Vier van deze ideeën gaan als project verder. Geïnteresseerd in gasloos bouwen? Een van de projecten van de Energieweverij van vorig jaar was de...

Gemeente ruimt bladeren op

Bernheze- Vanaf 16 oktober tot en met 22 januari komen we in alle dorpskernen op vaste dagen langs om het gevallen blad op te ruimen. We nemen ook bladhopen mee die u gemaakt heeft. In het buitengebied maken we aan het einde van het jaar een ronde om bladhopen op te halen. We komen op onderstaande dagen het blad opruimen bebouwde kom Heesch: maandag en dinsdag bebouwde...

E-bike training 50+

Bernheze- Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseert de gemeente Bernheze een e-biketraining voor 50-plussers bij de brandweerkazerne in Nistelrode. Er doen in totaal 40 deelnemers mee en er zijn nog plaatsen beschikbaar. De training is bedoeld voor zowel mensen die al een elektrische fiets hebben als voor mensen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden. Deze dag (van 9.45...

Ondersteuning staleigenaren

Bernheze- Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen een bijdrage krijgen in de advieskosten voor een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor hebben provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, in samenspraak met 22 Brabantse gemeenten, de VAB-Impuls (vrijkomende agrarische bebouwing) in het leven geroepen. Op...

Ontmoet het gemeentebestuur

Bernheze- Op 7 oktober 2017 zijn alle inwoners van Bernheze welkom in het gemeentehuis in Heesch. Ontmoet daar het complete gemeentebestuur. Praat met gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Wat zijn hun verschillende taken, hoe ziet hun dagelijks werk eruit? Ontdek hoe een gemeente wordt bestuurd en kom zelf met ideeën! Neem de kinderen vooral mee. Ook voor...