Gebiedsagenda Uden week 3

Gebiedsagenda Uden

Gebied Oost (wijken: Raam, Melle en Hoeven)

 • Nabij het trapveld van Rentmeestershoef worden dode dennen gerooid. In februari worden er nieuwe bomen, dennen en struiken terug geplant.
 • Woont u in wijk Raam? Kijk dan eens op www.facebook.com/raaminfo
 • Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw wijk? Meld u aan via www.bin-uden.nl\
 • Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in De Kom In, Melle (informatie via:  www.Dekomin@uden.nl) Maandag biljart Raamhoeve van 13.00-17.00 uur.

Dinsdag Studio zig zag (naailes) start 12 maart van 09.00-11.00 uur; wandelclub van 9.30-12.30 uur, biljarten van 13.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur, Kienen van 13.00-16.00 uur; bridgen van 19.00-24.00 uur; dansavond voor mensen met een beperking van 19.00-22.00 uur. Woensdag Gym van 9.00-11.00 uur; creatieve middag van 13.00-16.00 uur; biljarten van 19.00-23.00 uur; tafeltennis van 20.30-22.30 uur; taalhuis van 9.15-12.00 uur.

Donderdag de sociaal wijkwerker van Ons Welzijn is aanwezig van 9.00-13.00 uur; countrydansen van 13.00-16.00 uur; V & K/koffiedrinken van 10.00-12.00 uur; wandelclub van 9.30-12.30 uur; countrydansen van 13.00-16.00 uur; biljaren van 13.00-17.00 uur en van 19.00-24.00 uur; kaarten van 19.00-24.00 uur; De vrijbuiters van 19.00-22.00 uur.

Elke 2edonderdag van de maand kookt de Global Halal Vrouwenkookgroep van 16.30-19.30 voor de eigen groep, momenteel in een plaatsvervangende ruimte nl. in de keuken van de Tandem. Informatie en aanmelden? Bel: 269070.

Vrijdag biljarten van 13.00-17.00 uur. Zondag Yoga van 10.00-12.00 uur.

Gebied West (wijken: Moleneind-Groenewoud, Bogerd-Vijfhuis en Bitswijk)

 • De  Schepersweg is afgesloten vanwege een reconstructie. De sportvelden zijn bereikbaar via Ringbaan-Noord.
 • Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in De Nieuwe Pit: Maandag: elke maandagavond kunt u vanaf 19.30 uur tafeltennissen in de Nieuwe Pit! Loop eens binnen om te kijken of het iets voor je is. De onderlinge competitie wordt verzorgd door Tafeltennisvereniging TTC; Dinsdag: altijd al willen country dansen? Dat kan op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur; de KleereZolder is geopend van 19.00 tot 20.00 uur (tweedehands kinderkleding). Elke dinsdagavond is hobby-uur van 20.00 tot 21.30 uur (bijdrage € 2,00). Tijdens de schoolvakanties is er geen hobby-uurtje; vanaf 19.00 uur is er een kaartclub en een biljartclub. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Woensdag: Country dansen iedere woensdag vanaf 19.30 uur; woensdagmiddag is er van 13.30-15.30 uur spreekuur van de Wijkverpleegkundige en de sociaal werker van Ons Welzijn. Heb je vragen, problemen of advies nodig? Loop gerust even binnen. Van 13.30-15.00 uur is er kinderclub voor de kinderen uit De Bogerd (bijdrage 50 cent). De Kinderclub is tijdens schoolvakanties gesloten.

Donderdag: vanaf 19.00 uur biljartcompetitie met Biljartclub KOT.

Iedere dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en woensdagochtend van 9.30-11.30 uur

is er een taalgroep speciaal voor Vrouwen ‘Educatie voor Vrouwen met ambitie’ (EVA)

Vrijdag: Elke vrijdag avond om de week kienen is in de nieuwe pit. Inlopen om 19.00 uur aanvang 20.00 uur. De weken zijn als volgt: 8 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 6 december, 20 december.

 • Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in MuzeRijk:
  Dinsdag: van 14.00-16.45 uur kunt u komen sjoelen of Rummikub spelen, deelname is gratis. Woensdag: vindt u het gezellig om mensen uit de buurt te ontmoeten en samen te wandelen? De Con Brio Wandelclub organiseert iedere woensdag tussen 9.00-10.00 uur een wandeling door Uden. Start bij MuzeRijk, aanmelden bij: info@conbriouden.nl of 0413-269344. Donderdag: De Con Brio fietsclub organiseert ieder donderdag een fietstocht en deze start om 10.30 uur. Start bij MuzeRijk, aanmelden bij: info@conbriouden.nl of 0413-269344. Vrijdag: Elke vrijdagmorgen om 10.00 uur organiseert Jo van Geffen ook een wandeltocht vanaf MuzeRijk. Aanmelden en info: jovgeffen@ziggo.nl of 06-85676258.
 • Geen zin om alleen te eten? Elke dinsdag én donderdag kunt u tussen 17.00 en 18.30 uur eten bij het Eetpunt in MuzeRijk. Informatie en aanmelden bij Muzerijk of bel 06-55 22 70 01.
 • Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw wijk? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
 • Wilt u iets kwijt over uw leefomgeving? Of heeft u een idee voor uw buurt? Neem dan contact op met platform-west@uden.nl

Gebied Centrum (wijken: Centrum en Hoevenseveld-Schutveld)

 • In de flatwijk wordt begonnen met renoveren van het openbaar groen.
 • In het winkelcentrum worden de Platanen en Leilinden gesnoeid.
 • Iedere woensdagmiddag inloopspreekuur van Ons Welzijn van 15.00-17.00 uur in  de Bibliotheek Uden (Mondriaanplein 16).
 • Iedere vrijdagochtend kunt u van 9.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Uden (Mondriaanplein 16) oefenen met de Nederlandse taal (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Onder leiding van vier vrijwilligers van TaalRijk wordt er gewerkt in vier taalgroepen. Bijdrage € 1,00 per keer. Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
 • Elke 2e maandag van de maand is er van 10.00-11.00 uur nieuwscafé in bibliotheek Uden. Nieuwscafé is voor mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. In een gezellige sfeer met koffie of thee wordt het nieuws uit Uden en omstreken besproken. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig en inloop is vanaf 9.45 uur.
 • ONS welzijn houdt een inloopspreekuur bij De Inloop voor de bewoners van het gebied Centrum, Hoevenseveld en Schutveld. Mocht u vragen hebben over voorzieningen of komt u er zelf even niet uit, u kunt vrijblijvend binnenlopen. Ook als u meer mensen in uw buurt wilt leren kennen of iets wilt betekenen voor anderen. U kunt zonder afspraak binnenlopen en een van de Sociaal Werkers is aanwezig om u te woord te staan. Inloopspreekuur Centrum: De Inloop (Violierstraat 11) Wanneer: dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Sociaal Werker: José van Genugten, 0614342401 of jose.vangenugten@onswelzijn.nl
 • Woont u in het centrum of Hoevenseveld-Schutveld? Kijk dan eens op www.udencentrum.bewonersplein.nl
 • Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in De Ontmoeting (openbare ruimte Sint Jan-Kerkstraat 8): Maandag om 10.00 uur ‘Meer bewegen voor Ouderen’, 11.00 uur ‘Meer bewegen voor Ouderen’, 14.30 uur liederentafel. Dinsdag om 14.30 uur spelmiddag. Woensdag om 10.30 uur H. Mis; 10.30 uur Chi Neng Qigong (bewegingsoefeningen); 14.30 uur spelmiddag; 14.30 uur breien/haken; 1x  p/14 dagen om 14.30 uur kienen met vanaf 16.30 uur friet-uurtje. Om 19.30 uur kunt u komen kaarten. Donderdag om 10.30 uur zingen met Ger; 14.00 uur kaarten maken; 14.30 uur spelmiddag. Vrijdag om 10.30 uur ‘Meer bewegen voor Ouderen’; 14.30 uur workshop. Zaterdag om 10.30 uur H. Mis.
 • Op wisselende avonden zijn er optredens in de Ontmoeting, informatie bij de receptie.
 • Er samen op uit op de duofiets? Met een vriend, familielid of liever met een vrijwilliger? informatie bij de receptie van Sint Jan.
 • Vindt u het fijn om als vrijwilliger werkzaam te zijn? Hier kunt u zich ook als vrijwilliger opgeven: Maria.vandedonk@brabantzorg.eu.
 • Geen zin om alleen te eten? Iedereen is welkom in De Ontmoeting voor ontbijt, kopje koffie, lunch/en of warme maaltijd. Ook kunt u aan diverse activiteiten deelnemen. Meer informatie: bij de receptie van Sint Jan of 0413-263920.

Gebied Zuid-Uden (wijken: Uden-Zuid, Zoggel en Flatwijk)

 • Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in de Balans:
  Maandag: Taalgroep 9.00-12.00 uur; Iedere maandagochtend is de mogelijkheid om van 9.30-12.00 uur in De Balans te oefenen met de Nederlandse taal (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Onder leiding van vier vrijwilligers van TaalRijk wordt er gewerkt in vier taalgroepen (bijdrage € 1,00 p/keer). Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven; Biljarten van 12.30-16.30 uur; Bridge van 19.30-22.30 uur. Dinsdag: Naaiclub de gekleurde draad 9.00-12.00 uur; Kledingwinkel 9.30-12.30 uur; Buurtlunch van 12.00-14.00 uur (bijdrage € 3,00); 1x p/2 weken kienen op de oneven weken. Aanvang 19.30 uur. Kienen op elke dinsdagavond in de oneven week van 20.00-22.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.  Woensdag: Naaiclub de gekleurde draad 9.00-12.00 uur; Wijkkapper 9.30-14.00 uur; Kledingwinkel 9.30-12.30 uur; Spreekuur wijkteam Area 9.00-12.00; Buurtlunch 12.00-14.00 uur. Donderdag: Bewegen voor ouderen 10.30-12.00 uur; Spelletjesmiddag voor ouderen en geheugentraining 13.30-15.00 uur; dammen en schaken vanaf 20.00 uur. Vrijdag: wijkkapper 15.00-18.30 uur; buurtrestaurant 17.00 uur (bijdrage € 5,00) maximaal 25 personen, graag vooraf reserveren 06 86354037.

Gebied Uden Buiten             

Volkel en Odiliapeel

 • Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw dorp? Meldt u aan via www.bin-uden.nl
 • Op diverse locaties worden plantvakken en hagen aangevuld met nieuwe planten.

Algemeen

 • Er zijn in de bossen van gemeente Uden actieve controles op loslopende honden en het dumpen van afval.
 • Op diverse plaatsen worden bomen gerooid
 • Heeft u een idee of initiatief? Elke laatste vrijdag van de maand kunt u met uw idee of initiatief tussen 9.30-13.00 uur terecht in het Kantelhuis. Ook als u hulp nodig heeft bij een bestaand initiatief. We denken graag mee!
 • Begeleid Vervoer Uden (als openbaar vervoer of taxivervoer geen optie is) zoekt vrijwilligers! Meer informatie: 06-1434 2814 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).
 • Het Leercafé heeft weer een boeiend programma voor 2018! Houd de Facebookpagina www.facebook.com/leercafe in de gaten. Wil jij graag een workshop geven? Neem dan contact op met ons via: info@leercafe.nl of 06-29818478.
 • Het Kleere Kafee is voortaan te vinden in het Kunsthuis (naast de bibliotheek aan het Mondriaanplein 20). U bent iedere dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 welkom voor het maken en customizen van kleding.
 • Activiteiten van Gewoon Goed Uden (Udenseweg 4-6): Maandag: Wandelen met een groep 10.00–11.00 uur. Dinsdag: Creatieve ochtend 10.00–12.00 uur, Personal Fit Program sporten op locatie 13.00–14.00 uur. Woensdag: Naaiatelier 10.00–12.00 uur, Gewoon Gezond eten, samen aan tafel 16.30–18.00 uur. Donderdag: Personal Fit Program sporten op locatie 13.00–14.30 uur, Breiclubke, Creatieve inloop 13.30–16.00 uur. Iedere eerste donderdag van de maand van 19.00–21.00 uur Gewoon Autisme. Vrijdag: Wandelen met een groep 10.00–11:00 uur. Iedere derde vrijdag van de maand 19.00–21.00 uur. Gewoon Samen (vrijdagavond activiteiten). Algemeen: Gewoon Café is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 17.00

Het textielplein is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 10.00–16.00 uur. Voor het actuele aanbod, kijk op website www.gewoongoed-uden.nl.

Tags: