Vrijwilligers snoeien rabattenbos

Uden- Vrijwilligers van Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU ) hebben een deel van het rabattenbos aan de Egelweg en de A50 teruggesnoeid. 

Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. De methode wordt in de bosbouw toegepast om droge stroken te verkrijgen waarop dan de bomen geplant worden. De greppels dienen ter ontwatering. Rabatten zijn maar enkele meters breed doch kunnen tientallen meters lang zijn, er liggen dan ook meestal vele greppels naast elkaar in een op rabatten aangelegd bos.

Tags: