Leerlingen denken mee over Centrumvisie

Uden- Leerlingen van het Udens College praatten vandaag bij de gemeente mee over de toekomst van ons centrum. Voor hun vak Economie mocht 3VMBO laten horen hoe zij denken over Centrumvisie.

Het gaat weliswaar relatief goed met het centrum van Uden – zeker in vergelijking met andere gemeenten. Maar is dat over tien jaar ook nog zo? Koopgedrag, belevings- en woonbehoeften veranderen. De kunst is om daar op tijd op in te spelen en te zorgen dat ons centrum toekomstbestendig is. Voor het Udense centrum betekent dat vooral dat we moeten bedenken hoe we kunnen bewegen van niet alleen een place to buy, maar ook een place to be!

Leerlingen kwamen met enkele goede ideeën!

Tags: