Start natuurherstel Bedafse Bergen

Uden- In het gebied van de Bedafse bergen wordt vanaf deze week gewerkt aan het herstel van de kenmerkende stuifzanden, droge heide en eikenstrubben. Door het vellen van bomen en het weghalen van een deel van de strooisellaag (zgn. plaggen) wordt de oppervlakte heide en open zand uitgebreid. Karakteristieke flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor ontwikkelen. Hiermee wordt ook de belevingswaarde van de aanwezige stuifduinen vergroot. Daarnaast worden de typische eikenstrubben die op de duinen aanwezig zijn­ vrijgesteld, zodat deze voor de toekomst behouden kunnen blijven.

Werkzaamheden in oktober en november

De werkzaamheden vinden plaats in de maanden oktober en november. Mogelijk ondervindt u tijdens deze werkzaamheden hinder van de aanwezigheid van machines. Uiteraard proberen wij deze overlast tot een minimum te beperken. Tijdens deze werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers. Het fietspad achter Bedaf vanaf de Bedafseweg en de Sonhofweg wordt tijdens de werkzaamheden overdag wel afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Karperdijk. In het weekend is het fietspad niet afgesloten en kan het  gewoon gebruikt worden.

Heeft u vragen?                                                         

Bosgroep Zuid Nederland is namens de gemeente Uden verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkzaamheden. Mochten er nog vragen zijn of wenst u nog meer informatie over de werkzaamheden dan kunt u altijd contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via 040-2066360. Of kijk voor meer informatie op www.uden.nl/bedafsebergen.

Tags: