50 woningen in Centrumgebied Uden-Zuid

Uden- Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 50 grondgebonden woningen te realiseren in Centrumgebied Uden-Zuid aan de Sesterlaan. Gebiedsontwikkelaar BPD zorgt voor de bouw van deze woningen, de gemeente Uden is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

Op 9 oktober 2019 vindt een bijeenkomst plaats voor de leden van de klankbordgroep en direct omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal varianten gepresenteerd voor de inrichting van de openbare ruimte. In alle varianten wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klankbordgroep:

o Trapveldje

o Bloementuin

o Zo optimaal mogelijke fietsroutes

o Plangebied minimaal 50% groen

o Mooi aanzicht entree vanaf de Verlengde Velmolen

o Zo breed mogelijke groene zones rond de woningen

De genodigden kunnen tijdens de bijeenkomst hun voorkeur voor een variant geven. Op basis van de reacties van de omwonenden besluit het College van burgemeester en wethouders welke variant op de Sesterlaan wordt gerealiseerd. De verwachting is dat de bouw van de woningen in de eerste helft van 2021 start. Het plan om woningen te realiseren in Centrumgebied Uden-Zuid bestaat al langer. In eerste instantie was het idee om 80 woningen te realiseren, in januari 2018 is dit aantal teruggebracht naar 60. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om minimaal 50 woningen te realiseren. Het College heeft gekozen om voor deze minimum variant van 50 woningen te gaan. 

Tags: