Samenwerking in de Maashorst

Uden- Er komt meer samenwerking in de Maashorst. Buitengewoonopsporingsambtenaren (BOA) van omliggenden gemeenten en Staatsbosbeheer gaan zich hiervoor samen inzetten.

Overtredingen, die in het natuurgebied worden gemaakt, kunnen zo beter worden aangepakt. De recreatiedruk in de Maashorst neemt toe en er komen veel meldingen van loslopende honden in het gebied. Hondenbezitters worden er eerst op aangewezen dat honden aangelijnd moeten zijn. De BOA's gaan eerst waarschuwen, maar later volgen ook bekeuringen. In de Maashorst zijn 6 losloopgebieden voor honden. Dit jaar komen er nog 3 bij.

Men gaat verder toezien op geluidsoverlast en het dumpen van afval. Dieren in het prachtige natuurgebied hebben ook behoefte aan rust...! 

Tags: