Raven opruimers van de Maashorst

Uden- De Maashorst heeft, naast historische bijzonderheden en het wijstverschijnsel, veel bijzondere wilde natuur. Wat te denken van de rond de 80 broedvogelsoorten die jaarlijks in het gebied nestelen. Dat is een indicatie voor hoe belangrijk De Maashorst voor veel dieren is.

De vestiging van broedvogelsoorten als de raaf en de grauwe klauwier mag wel de kroon op het werk van de beheerders genoemd worden, omdat de raaf binnen de voedselketen een belangrijke positie inneemt. Het is een alleseter pur sang die naast knaagdieren, insecten en larven, wormen, bessen en soms jonge vogels zich vaak ook tegoed doet aan kadavers. Daarmee is het een erg waardevolle opruimer van (verkeer)slachtoffers en andere dode dieren.

Natuurcentrum de Maashorst heeft nu een tentoonstelling over raven in de Maashorst. In de tentoonstelling is niet alleen informatie te vinden over het menu van de raaf, ook zijn uiterlijke kenmerken, intelligentie, zorg voor de jongen en verschillen met andere zwarte vogels komen uitgebreid aan bod. Voor bezoekers een ogen-opener over deze onopvallende, maar zeer waardevolle gebruiker van het gebied. De toegang tot het natuurcentrum is gratis.

Tags: