Uden laat van zich horen

Uden- Zondag 17 maart is het tijd voor Uden laat van zich horen.

Ruim 30 muzikale amateuroptredens uit de gemeente Uden staan tussen 12.00 en 17.30 uur op alle podia in Markant Uden.

Orkesten, bands, koren en solisten brengen gezamenlijk ruim 650(!) uitvoerenden op de been. Het plaatsen van alle deelnemers was een puzzel, maar met medewerking van Markant Uden is het gelukt om 5 podia te maken:

1 x Theaterzaal, waar 3 zogenaamde clusterprogramma’s van anderhalf uur elk staan.

2 x evenementenzaal, waar afwisselend op 2 podia aaneengesloten opgetreden wordt en 2x foyer, waar ook afwisselend op 2 podia aaneengesloten wordt opgetreden.

Een clusterprogramma in de theaterzaal houdt in dat er gedurende anderhalf uur steeds 3 uitvoerende groepen of solisten op het podium zijn, die in willekeurig bepaalde onderlinge afwisseling non-stop muziek maken.

Voor de deelnemers en het publiek erg leuk: er vinden tussendoor geen changementen plaats. ULVZH wordt vanaf 17.30 afgesloten in de foyer met een after-party door Udens Big Band.

In het streven om ULVZH te ontwikkelen tot een festival wordt er in editie 2019 een begin gemaakt met een informatiemarkt.

7 instellingen voor muziek of muziekeducatie en aanbieders van muziekinstrumenten krijgen de ruimte in evenveel marktkramen in Markant Uden.

ULVZH wil laagdrempelig zijn; er is daarom geen inschrijfgeld voor deelnemers en geen entreegeld voor bezoekers. Ruim 35 vrijwilligers zijn betrokken bij allerlei hand- en spandiensten en Markant Uden onderstreept die laagdrempeligheid door exclusief voor dit festival een horeca-strippenkaart te presenteren: 5 consumptie voor €11,00

Daarnaast kunnen deelnemers voor slechts € 26,50 in restaurant Cusco het verrassingsmenu reserveren. Om verder toch aan wat inkomsten te werken worden er bij de uitgang collectebussen geplaatst waar het publiek kan geven, wat het hen waard is..

Ook is er aan ULVZH een loterij verbonden; voor 1 euro per lot dingt het publiek mee naar van de vele prijzen (bijna 100) die door het Udense bedrijfsleven- en middenstand beschikbaar zijn gesteld. De winnaars van de hoofdprijzen worden rond 18.00 uur bekend gemaakt door de wethouder voor cultuur, Mevrouw Ingrid Verkuijlen; dit als korte onderbreking van de after-party.

Tags: