Gemeente onderzoekt woningbouw Kloosterstraat

Volkel- Gemeente Uden en de provincie gaan onderzoeken of woningbouw kan worden gerealiseerd in Volkel, op het perceel aan de zuidzijde van de Kloosterstraat (tussen de Brabantstraat en de Schadronstraat). Tot die afspraak kwamen gedeputeerde Van Merrienboer en wethouder Van Lankvelt tijdens een werkbezoek in Volkel.

Wethouder Van Lankvelt: “De vraag naar nieuwe woningen is nog steeds heel groot, niet alleen landelijk, maar ook in onze gemeente. En we zien dat die vraag alleen maar verder toeneemt. Dus zijn we als gemeente nog steeds op zoek naar mogelijkheden waar binnen redelijk korte termijn nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Daarbij kijken we ook naar wat kleinere, nog vrij liggende percelen die zich lenen voor woningbouw. Zo zien we in Volkel mogelijkheden op het perceel aan de zuidzijde van de Kloosterstraat, tussen de Brabantstraat en de Schadronstraat. Dat perceel staat echter nu nog officieel te boek als buitengebied. Daar mag je niet zo maar bouwen. Daarom hebben we de provincie uitgenodigd om eens te komen kijken en ons te adviseren over een mogelijke aanpak.”

Provincie is positief

Onlngs kwam gedeputeerde Van Merrienboer daarom naar Uden voor een werkbezoek. Samen met de wethouder bezocht hij de locatie, in gezelschap van enkele betrokken ambtenaren, de heren Wijdeven en Daandels namens de KBO en de heer Verwegen namens de dorpsraad Volkel. De gedeputeerde was in eerste reactie positief over de mogelijkheid van woningbouw op het perceel, vooral omdat het aan de noord- en westzijde nu al grenst aan bestaande bebouwing. De gemeente gaat nu samen met de provincie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het perceel toch aan te merken voor woningbouw. De gemeente verwacht over ongeveer twee maanden een vervolgstap te kunnen zetten. 

Tags: