Scholen en wijkgebouw aan vervanging toe

Uden- Een aantal gebouwen in het gebied Uden-Oost, waaronder wijkgebouw de Kom In, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster en sporthal Germenzeel, zijn ruim 40 jaar oud en aan vervanging toe. Maar wat heeft het gebied nodig? Bureau Stock 5 heeft samen met bewoners, het onderwijs, gebruikers van de Kom In en Germenzeel, ondernemers, sportverenigingen en andere belanghebbenden, hiervoor een visie gemaakt.

Wat is er afgelopen tijd gedaan?

Afgelopen tijd is gekeken naar wat er mogelijk is op de locatie waar de gebouwen vervangen moeten worden. Hoe kan men de wensen & behoeften vanuit het ‘Stock 5-onderzoek’ meenemen? Wat kan en past in het gebied en op deze plek? Daarin zijn wat stappen gezet. Dat blijven kleine stappen, omdat de gemeenteraad in november pas besluit over het benodigde geld voor de nieuwbouw.

Inloopavond woensdag 24 oktober 2018

Bewoners uit de wijken Hoeven, Melle en Raam, gebruikers van Germenzeel en de Kom In, ouders van de basisscholen en alle andere belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Deze is op woensdag 24 oktober 2018 in de Kom In. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en uw vragen stellen. Belanghebbenden hebben inmiddels een uitnodiging per brief of via de mail ontvangen.

Tags: