Inloopavond fietsroute HOV-trace

Uden- In het kader van het project HOV-tracé, aanpassing traject tussen het busstation in het centrum en het Muziekplein in het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om u te informeren over de stand van zaken.

Inmiddels zijn twee varianten uitgewerkt:

  • een vrij liggende fietsvoorziening aan de westzijde van de Land van Ravensteinstraat – Kornetstraat
  • een vrij liggende fietsvoorziening aan beide zijden van de Land van Ravensteinstraat - Kornetstraat.

Beide zijn onlangs aan de leden van de klankbordgroep voorgelegd. Daarbij hebben zij aangegeven wat zij sterk vinden aan de ontwerpen en wat nog aandachtspunten zijn. Voordat men beide varianten en de reacties daarop van de klankbordgroep ter besluitvorming voorlegt aan het college en de raad, hoort de gemeente ook graag wat u ervan vindt. U bent van harte welkom.

Datum: 24 oktober 2018
Locatie: Muzerijk, Klarinetstraat 4 Uden
Tijd: U kunt op elk gewenst moment binnen lopen tussen 19.00 en 20.30 uur om de twee varianten te bekijken en uw reactie achter te laten (op een reactieformulier). Er zijn diverse deskundigen aanwezig om de tekeningen toe te lichten.  

Tags: