Boswerkzaamheden Udenoord

Uden- In de gemeentebossen van Uden bij Udenoord, in de Maashorst, worden om en bij Naat Piek, Bosdreef, Pnemstraat en Slingerpad, boswerkzaamheden uitgevoerd.

In de Maashorst wordt het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden nagestreefd. Dit betekent dat de monotone, aangeplante dennenbossen in 2050 zijn veranderd in een natuurbos waar boom- en struiksoorten hun natuurlijke plaats innemen: lindebossen met eik en haagbeuk op de rijkere gronden, elzenbroekbossen in de wijstgebieden, eikenbossen met berk op de voedselarme gronden en op de zeer arme, droge stuifduinen dennenbossen (met paddenstoelen en korstmossen). Om dit doel te bereiken, wordt het komende najaar/winter een dunning uitgevoerd. Dit najaar en winter worden op meer locaties in de Maashorst deze werkzaamheden uitgevoerd.

Door middel van een dunning wordt sturing gegeven aan de bosontwikkeling. Dit betekent dat er bomen worden weggehaald om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven waardoor deze beter kunnen uitgroeien. Deze selectie is al bij het blessen gemaakt. Dit is de maatregel die als voorbereiding op de dunning is uitgevoerd. De te vellen bomen zijn aangeduid met een oranje markering. Zo zullen kleine en grote inheemse loofbomen en markante bomen langs paden meer ruimte krijgen. Op verschillende locaties in het bos worden groepjes bomen weggehaald, waardoor er open plekken ontstaan. Op deze plekken vestigen zich in de toekomst jonge bomen. In het bos worden later ook inheemse loofboompjes geplant van soorten die nu nog niet in het bos voorkomen, zoals de linde en de haagbeuk.

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe er bij werkzaamheden wordt omgegaan met aanwezige flora en fauna. Bomen met specifieke natuurwaarden, zoals nestbomen van roofvogels, worden gespaard. Deze bomen hebben een groene markering gekregen.

Wat merkt u hier van als bezoeker?

Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. Hierbij vragen wij u aandacht te hebben voor de bosbouwmachines die de bomen vellen en het hout uitrijden. Deze machines rijden ook op de paden. In verband met uw eigen veiligheid vragen wij u voldoende afstand te houden tot de machines. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen er op de plekken waar gedund wordt informatiebordjes opgehangen worden met meer informatie over de werkzaamheden.

Excursie

Om u als bezoeker of geïnteresseerde op de hoogte te brengen van de komende dunningswerkzaamheden in de bossen, is er voorafgaand aan de werkzaamheden een excursie in het bos. Tijdens deze excursie worden de werkzaamheden en het beheer van de bossen door de gemeente Uden en Bosgroep Zuid Nederland toegelicht en kunt u uw vragen met betrekking tot de werkzaamheden stellen. De excursie wordt gehouden op zaterdag 13 oktober 2018 en start om 10.00 uur op de parkeerplaats bij theater Naat Piek aan de Pnemstraat 1 in Uden. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Tags: