Groen licht huurwoningen Volkelseweg

Uden- In nauw overleg met de gemeente Uden heeft Vastwas B.V. een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de Volkelseweg 28. Dit bestemmingsplan wordt binnenkort in procedure gebracht. Daarmee wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 34 huurwoningen op dit adres, waaronder 10 sociale huurwoningen van Area en 24 voor de vrije sector.

Wethouder Maarten Prinssen: “Dit plan maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het gebied rondom het Retraitehuis aan de Volkelseweg. De gemeente heeft het samen met de ontwikkelaar en bewoners voorbereid, in de vorm van een pilot die paste in een landelijke programma met de naam Democratic Challenge. Daarin hebben we gezamenlijk nagedacht over de toekomst van het gebied. In verschillende bijeenkomsten hebben we gesproken over woonwensen voor het gebied, verkeersveiligheid en parkeren. Dat leidde tot het voornemen om het gebied waarin nu best veel bedrijvigheid is, meer om te vormen naar wonen. Daaraan wordt nu invulling gegeven. Dat is echt een kwalitatieve verbetering voor dat stuk van Uden.”

Uitkomst ‘Democratic Challenge’ basis voor bestemmingsplan

In 2017 heeft het plan meegedaan aan de ‘Democratic Challenge Uden’, een pilotproject binnen de gemeente Uden over burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen in de omgeving Volkelseweg-President Kennedylaan. De Democratic Challenge heeft geleid tot diverse wensen en uitgangspunten voor het gebied. Ontwikkelaars met initiatieven in het gebied moeten hier voortaan rekening mee houden. De resultaten van de Democratic Challenge vormen de basis voor dit bestemmingsplan.

Van bedrijvigheid naar wonen

In het gebied waarop het plan betrekking heeft, bevond zich voorheen een garagebedrijf met bijbehorende erven. De verouderde bebouwing zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe huurwoningen

Tags: