Toezicht op veehouderijen

Bernheze- Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant intensiveren de inspecties van veehouderijen. Dat betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) in drie jaar gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren ze agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.
De inspectie betekent bijvoorbeeld dat gecontroleerd wordt of luchtwassers aanwezig zijn en goed functioneren en of het aantal dieren overeenstemt met de vergunning.

Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Daarnaast bekijken de toezichthouders hoeveel vierkante meter asbestverdachte dakbedekking aanwezig is en geven ze voorlichting over het veilig verwijderen daarvan. Vanaf 1 januari 2024 is asbesthoudende dakbedekking namelijk verboden.

Energiebesparing

Ook energiebesparende maatregelen komen aan de orde. Een bedrijf met een bepaald minimaal energieverbruik is verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Maar ook als er geen verplichting is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om maatregelen te nemen. De toezichthouders helpen de agrariër graag op weg met informatie.

Eerlijke concurrentie

De veehouderij verandert. Bedrijven verduurzamen of stoppen. Met dit inspectieproject krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de sector. Door veehouderijen minimaal één keer op een uniforme manier te inspecteren dragen gemeenten en provincie bij aan een eerlijke concurrentie op het platteland. Om die reden heeft ook de ZLTO zich achter het project geschaard.