Militaire oefening

Boekel- Van 16 tot en met 20 april vindt er een geplande militaire oefening plaats in de gemeente.

De oefening vindt plaats in het kader van training in luchtruimbeveiliging. Op diverse locaties in de gemeente verplaatsen militaire wielvoertuigen zich, al dan niet in colonne. Zij gaan mogelijke opstellingen verkennen en inmeten. Deze mogelijke opstellingen worden niet daadwerkelijk ingenomen door wapensystemen. Het normale verkeer wordt niet gehinderd. Opstellingen worden verkend bij privé-eigenaren (bijvoorbeeld boeren) waaraan van tevoren toestemming ie gevraagd en afspraken mee zijn gemaakt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. Aan deze oefening nemen 25 personen en 10 militaire wielvoertuigen deel. Men verplaatst over bestaande wegen en paden.

De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedegingscommando te Vredepeel.