Bernhoven annuleert Open Dag

Uden- Vanwege de overbelasting door het grote aanbod van grieppatiënten en (langduriger) ziekteverzuim onder medewerkers heeft de directie van Bernhoven besloten de Open Dag van 17 maart aanstaande te annuleren.

Om de crisis in de Brabantse ziekenhuizen het hoofd te bieden zijn vorige week al enkele geplande operaties afgezegd. Ook in Bernhoven zijn tot 18 maart 17 operaties geannuleerd. Daarnaast is vandaag 12 maart besloten om de Open Dag in de Week van Zorg en Welzijn niet door te laten gaan.

Het annuleren van de Open Dag is nodig om zich te kunnen concentreren op de acute patiëntenzorg. Het is Bernhovens hoogste prioriteit om de zorgverantwoordelijkheid voor de regio te nemen en alle medewerkers van Bernhoven zetten zich daar optimaal voor in. Aan de Open Dag werken ruim 300 medewerkers en vrijwilligers van Bernhoven mee. Door de Open Dag te annuleren is er meer ruimte voor patiëntenzorg. Ook Bernhoven kampt bovendien met ziekte onder het zorgpersoneel en er is de afgelopen periode al heel veel extra inzet van zorgpersoneel gevraagd.

Gezamenlijke aanpak

Onlangs zijn tijdens een extra bijeenkomst Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten vanuit heel Brabant bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is het probleem besproken en zijn afspraken gemaakt hoe zij elkaar kunnen helpen. Alle instellingen werken met man en macht om ook onder deze moeilijke omstandigheden goede zorg te blijven leveren. Het mogelijk annuleren van Open Dag is hier ook aan de orde geweest.

De verwachting is dat de griepgolf de komende weken nog aanhoudt. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) monitoren dagelijks de situatie om snel maatregelen te kunnen nemen.

Tags: