Natuur dichtbij huis

Bernheze- ErvenPlus, het project van Brabants Landschap waarmee de erfvogel in Brabant een helpende hand toegestoken krijgt, is in de afgelopen maanden in veel gemeentes een groot succes.

De erfvogel heeft het zwaar. Van oudsher komen honderden soorten vogels voor op het boerenland, waar ze met name op erven broeden in hagen, houtwallen en bomen. Omdat erven tegenwoordig grootschaliger zijn en ‘netter’ worden bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en voedselvoorraad af.

Erfscans

Met het project ErvenPlus probeert Brabants Landschap, in samenwerking met Brabantse gemeentes en Orbis, de erfvogel een handje te helpen. Dit gebeurt door zogenaamde ‘erfscans’ bij geïnteresseerde particulieren. Tijdens zo’n erfscan bespreekt u met een specialist hoe u uw erf voor vogels en diverse andere soorten aantrekkelijker kunt maken. In de afgelopen maanden zijn ruim 350 erven bezocht en ‘vergroend’ door heel Noord-Brabant, ook in Bernheze. Zo staat er in de planning dat er dit jaar meer dan 200 nestkasten worden geleverd, en zijn er al meer dan 6.000 hagen, struwelen en houtsingels geplant. Ook verrijken er dit jaar ruim 100 nieuwe fruitbomen en 50 laanbomen het landschap.

Heeft u interesse?

Bent u een natuurliefhebber en woont u buiten de bebouwde kom in de gemeente Bernheze? Ziet ook u het zitten om de erfvogel te helpen door een aantal maatregelen te nemen op uw erf (bijvoorbeeld door fruit- of laanbomen, struweel- of haagbeplanting te planten en nestkasten te plaatsen)? Heeft u er geen bezwaar tegen als iemand een erfscan komt uitvoeren op uw erf om te kijken welke gratis maatregelen er mogelijk zijn? Dan kunt u zich inschrijven via erfvogels-brabant@gmail.com of via de website van Brabants Landschap: www.brabantslandschap.nl