Dorpshuis komt in zicht

Landerd- Het college van Landerd stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel van de dragers voor een nieuw dorpshuis met nieuwe sporthal in Zeeland. Dit voorstel houdt onder andere in dat het nieuwe dorpshuis op de locatie ‘Parochiehuis’ in Zeeland komt. Daarnaast wordt onderzocht of nog een verdere optimalisatie mogelijk is op de plek van Salt & Pepper /Ambianz.

Veel werk verzet door initiatiefnemers

Afgelopen jaar is een groep initiatiefnemers, ook wel ‘dragers’ genoemd, aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van plannen voor een nieuw dorpshuis in Zeeland. Het doel was om te komen tot een scenario dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de inwoners. Hiervoor hebben ze verschillende scenario’s onderzocht samen met gebruikers, verenigingen en inwoners.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voorstel voor een dorpshuis op de locatie ‘Parochiehuis’ aan de Kerkstraat in Zeeland. Daarnaast willen ze graag verder onderzoeken of de naastgelegen locatie erbij betrokken kan worden. Hier zit nu horecagelegenheid Ambianz en het leegstaande pand Salt & Pepper.

Wethouder Maathuis is tevreden met keuze

Wethouder Maathuis: “Ik ben erg blij met de betrokkenheid vanuit de samenleving, dit past in de visie van onze gemeente als doe-democratie. Ik steun dit dan ook van harte en wil graag de dragers complimenteren. Zij hebben veel werk verricht om tot dit voorstel te komen.
De locatie “Parochiehuis” vind ik een goede locatie, een mooie ontmoetingsplek in het centrum van Zeeland. Mogelijk komt er nog een extra verbetering door de locatie iets te verschuiven richting Ambianz, Salt & Pepper.“

Naast de keuze voor een locatie en het beschikbaar maken van een bruto budget van € 9.726.178,-, bevat het voorstel van de dragers een aantal uitgangspunten voor het nieuwe dorpshuis. De raad besluit in de vergadering van 8 februari over het voorstel.