Kerstboominzameling

Boekel- U kunt uw kerstboom op maandag 8 januari tot en met vrijdag 12 januari 2018 bij uw gft-afval aanbieden. U mag de kerstboom dan naast de gft-container zetten op de dag dat deze wordt leeggemaakt. U kunt ook de boom in stukken in de gft-container stoppen.

Bekijk uw nieuwe afvalkalender op www.afvalaanbieden.nl/afvalkalender2018, die u voor het einde van het jaar in de brievenbus ontvangt, op welke dag uw kerstboom wordt ingezameld. Ook kunt u gebruik maken van de Afvalapp op uw smartphone of tablet. Deze is gratis te downloaden via de website www.afvalaanbieden.nl/huis-aan-huis/afvalapp  

Voor het inzamelen van kerstbomen wordt een aparte ronde gereden. Het kan daarom voorkomen dat uw container al is leeggemaakt en uw kerstboom nog niet is opgehaald. Of andersom.

Aanbieden van uw kerstboom

U dient uw kerstboom op de juiste manier aan te bieden, volgens onderstaande aanbiedregels. Doet u dat niet dan neemt de inzamelaar uw kerstboom niet mee.
Zorgt u er dus voor dat:

  • de kerstboom vóór 7.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg staat (de kerstboom mag niet vóór 22.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameldag aan de openbare weg staan)
  • de kerstboom geen (plastic) pot bevat
  • er geen versiering meer in de kerstboom hangt
  • de kerstboom niet meer in het net zit waarin het verkocht is
  • de kerstboom niet is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal
Tags: